W 2012 roku PAIiIZ doprowadziła do rozpoczęcia w Polsce 53 inwestycji o łącznej wartości 1236 mln euro, tj. o 66 mln więcej niż rok wcześniej, kiedy zamknięte projekty warte były 1170 mln euro – podaje serwis iformacyjny agencji.

Zakończone w 2012 r. inwestycje stworzą w ciągu najbliższych lat 9 996 nowych miejsc pracy co stanowi blisko 98 proc. wyniku z 2011 r.

Geograficzne kierunki napływu BIZ do Polski zmieniły się nieznacznie. Głównymi inwestorami pozostają USA (15 zakończonych projektów), Japonia (7 projektów) oraz firmy z państw UE: Niemcy, Wielka Brytania i Francja.

Najwięcej projektów pochodziło z sektora usług i ICT (łącznie 25 inwestycji), motoryzacyjnego (łącznie z oponiarskim - 17 projektów) oraz B+R (5 projektów). PAIiIZ zamknęła również 3 inwestycje z sektora lotniczego.

Najwięcej projektów ulokowano w województwie dolnośląskim (18) i małopolskim (6). Po 4 projekty zostały zrealizowane w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, łódzkim oraz pomorskim.

Aktualnie Agencja obsługuje 152 projekty o łącznej wartości ponad 4 mld euro, które, w ciągu najbliższych kilku lat, mogą stworzyć 26 173 miejsc pracy. W pierwszych dniach 2013 r. roku PAIiIZ doprowadziła do rozpoczęcia w Polsce 4 inwestycji o łącznej wartości ponad 157 mln euro, w wyniku których zatrudnienie znajdzie 1 878 osób.