Dzięki wsparciu EBI zakupionych zostanie 35 nowoczesnych pociągów. 20 z nich będzie jeździło na nowej linii metra II, która jest w budowie. Użycie pozostałych 15 zwiększy natomiast częstotliwość kursowania metra na istniejącej linii I. Zwiększenie taboru znacząco podwyższy poziom obsługi pasażerów oraz polepszy jakość transportu publicznego w Warszawie.

Ponieważ celem EBI jest między innymi promowanie przyjaznych środowisku usług transportowych, nowe pociągi będą działać z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, które zwiększą efektywność energetyczną floty metra w Warszawie. Ponadto – jak stwierdza komunikat - przewiduje się, że mieszkańcy stolicy będą stopniowo rezygnować z poruszania się samochodami na rzecz częściej kursującego metra, co zmniejszy negatywny wpływ transportu samochodowego na środowisko naturalne.