Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał PKO BP kredyt na kwotę 150 mln euro. Środki pochodzące z nowej linii kredytowej zostaną przeznaczone na finansowanie potrzeb inwestycyjnych polskiego sektora samorządowego.

Wsparcie otrzymają głównie projekty mające na celu oszczędzanie energii, budowę i modernizację infrastruktury lokalnej oraz projekty związane z ochroną środowiska, ochroną zdrowia i oświatą – wyjaśnia serwis prasowy banku.

Jest to już trzeci kredyt EBI przyznany grupie PKO, a łączna suma wszystkich kredytów wynosi 466 mln euro. Dzięki liniom kredytowym EBI, polskie banki mogą udzielić finansowania długoterminowego, co nie zawsze jest łatwo dostępne na rynku krajowym. Wsparcie EBI wpłynie pozytywnie nie tylko na dostępność długoterminowego finansowania, ale także na wysokość całkowitych kosztów finansowania, kredyty inwestycyjne będą bowiem udzielane na preferencyjnych warunkach cenowych.

Beneficjentami końcowymi tej linii kredytowej EBI będą głównie samorządy i regiony. Polski sektor samorządowy znacząco się rozwinie dzięki częściowemu finansowaniu przez EBI inwestycji dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, zrównoważonego transportu miejskiego, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

W 2012 r. EBI przyznało linie kredytowe w Polsce przez 15 pośredników (z czego 5 to firmy leasingowe) działających zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest bankiem Unii Europejskiej, który udziela kredytów długoterminowych, a którego udziałowcami jest 27 państw członkowskich UE. Głównym zadaniem EBI jest wspieranie integracji, zrównoważonego rozwoju oraz spójności ekonomicznej i społecznej w krajach członkowskich UE poprzez finansowanie solidnych inwestycji.

Źródło: gazetaprawna.pl