Działająca w imieniu resortu Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych proponuje m.in. wprowadzenie pojęcia inwestycji strategicznej, która mogłaby dostać wyższy grant. Chodzi o inwestycje produkcyjne w sektorach priorytetowych, czyli motoryzacyjnym, elektronicznym, lotniczym i biotechnologicznym, charakteryzujące się znacznie wyższymi od przeciętnej kosztami lub tworzącą zdecydowanie więcej miejsc pracy, np. odpowiednio 800 mln zł lub 1 tys. miejsc pracy.

Ponadto planuje się dopuszczenie udzielenia grantu inwestycjom strategicznym na terenach z niewielkim bezrobociem, także poniżej 75 proc. średniej krajowej pod warunkiem, że w powiatach okalających jest ono wysokie. W planach jest też większe wsparcie dla inwestycji tworzących znaczną liczbę miejsc pracy np. powyżej 1000 czy 1500, obniżenie z 3 do 1,5 mln zł nakładów inwestycyjnych dla sektora badawczo-rozwojowego czy zwiększenie premii dla inwestycji na terenach województw Polski Wschodniej z 8 do np. 20 proc.