Lokalizacja, stabilna gospodarka, elastyczny rynek pracy i system pomocy publicznej stanowią o atrakcyjności Polski dla europejskich, amerykańskich i azjatyckich inwestorów z branży produkcyjnej – wynika z przewodnika przygotowanego dla zagranicznych inwestorów z tego sektora.

Raport autorstwa Jones Lang LaSalle, PAIiIZ, Ernst & Young i Hays Poland pt.: “Made in Poland. Investor’s Guide for Manufacturing Companies” opracowano z myślą o międzynarodowych firmach produkcyjnych planujących rozpoczęcie działalności w Polsce. Raport szczegółowo opisuje kluczowe elementy procesu inwestycyjnego oraz zawiera analizę sektora, rynku pracy, transparentnego rynku nieruchomości oferującego atrakcyjne powierzchnie magazynowo - przemysłowe, kwestii prawnych związanych z różnymi formami pomocy publicznej, a także procedur uruchamiania działalności – relacjonuje serwis prasowy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, PAIiIZ.

Trzy główne czynniki z obszaru szeroko pojętego HR decydujące o potencjale inwestycyjnym danej lokalizacji, to koszty zatrudnienia, dostępność kadr i jakość samej pracy. Koszt godziny pracy w Polsce wynosi około 7,1 euro i jest niższy niż w Czechach, Słowacji czy na Węgrzech. Miesięczne wynagrodzenie w sektorze produkcyjnym waha się pomiędzy 350 - 475 euro na stanowiskach produkcyjnych (praca fizyczna), a 3100 - 6675 euro na stanowiskach wyższego szczebla (stanowiska menedżerskie).Rosnące koszty transportu, zmiany w poziomie i strukturze popytu, ryzyko walutowe i to wiążące się ze specyfiką funkcjonowania łańcucha dostaw, to czynniki mające zauważalny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną niektórych rynków.

W rezultacie, powrót do pierwotnej lokalizacji lub nearshoring (przeniesienie realizacji części procesów poza granice kraju - do kraju bliskiego pod względem geograficznym i kulturowym) inwestycji z sektora produkcyjnego, w połączeniu ze zmniejszającą się przewagą kosztową, będą coraz powszechniej postrzegane jako sposób na zwiększenie wydajności operacyjnej.

Trend ten otwiera szereg możliwości dla Polski, która dzięki strategicznej lokalizacji w centrum Europy i bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec, dostępowi do wysoko wykwalifikowanych pracowników i rosnącym wydatkom na badania z obszaru R&D (badań i rozwoju), coraz śmielej rywalizuje o atrakcyjne, kompleksowe projekty. Kraj jest również w kręgu zainteresowań inwestorów spoza Europy, z uwagi na pełnioną funkcję łącznika pomiędzy rynkami Europy Środkowo-Wschodniej ze 100 mln konsumentów i Europy Zachodniej (500 mln potencjalnych odbiorców). Coraz więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych napływa do Polski z USA i państw azjatyckich.

W 2011 r. ogólna wartość produkcji przemysłowej wyniosła 278,3 mld zł (66,2 mld euro). Według danych Oxford Economics, w latach 2011-2021 będzie ona wzrastać średnio o 3,7 proc. rocznie. Prognozuje się, że wzrost produkcji przemysłowej w najbliższej dekadzie będzie wyższy niż wzrost PKB i w 2021 r. osiągnie roczną średnią na poziomie 4.3 proc.