Spośród 45 typów dekoderów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej skontrolowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, sześć nie spełniało norm w zakresie tzw. kompatybilności elektromagnetycznej - poinformowało UKE w poniedziałek w komunikacie.

UKE wskazało, że w związku z przeprowadzanym obecnie w Polsce procesem wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej znacząco wzrósł popyt na dekodery, pozwalające na odbiór programów cyfrowych przez odbiorniki telewizyjne starszego typu. Chodzi o dekodery określane również mianem set top boxów (STB). W okresie od 1 października 2012 r., do 15 listopada Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonał przeglądu rynku dekoderów "w celu oceny jakości przedstawianej oferty i ewentualnego wyeliminowania z obrotu wyrobów, które nie spełniają obowiązujących wymagań".

Kontrolerzy UKE sprawdzali m.in., czy: urządzenia nie wywołują zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń; posiadają poprawnie naniesione oznakowanie zgodności CE; są energooszczędne i nie powodują nadmiernego zużycia energii elektrycznej zarówno w trybie pracy, jak i w trybie czuwania.

"Spośród wszystkich skontrolowanych dekoderów, w 4 przypadkach stwierdzono drobne uchybienia administracyjne. Producenci tych wyrobów współpracują z UKE w celu usunięcia braków formalnych. Weryfikację zgodności urządzeń z wymaganiami w zakresie spełniania norm kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzono poprzez poddanie 27 urządzeń szczegółowym badaniom w Laboratoriach UKE. W tej grupie wynik negatywny otrzymało jedynie 6 dekoderów" - napisano w komunikacie.

UKE wskazało, że negatywny wynik badań laboratoryjnych uzyskały dekodery typu: Apollo AHD 115, Korr HD 128, Manta DVBT012, Goclever DVB-T 200, Vakoss DB-642, Blow 4705 HD.

"Należy podkreślić fakt, że wszystkie sprawdzone dekodery spełniły normy poboru mocy ustanowione w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (wymagania Ekoprojektu)" - napisano.

Urząd poinformował, że na liście wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi znajdują się urządzenia, których kontrola zakończyła się negatywnie - UKE może nakazać ich całkowite wycofanie z obrotu w Polsce. "Osoby nadal oferujące urządzenia znajdujące się na liście wyrobów niezgodnych będą podlegały odpowiedzialności karnej i finansowej" - wskazano.

UKE dodał, że w planie kontroli na 2013 r. przewidziano prowadzenie stałych kontroli oferowanych w handlu set top boxów umożliwiających odbiór nie tylko naziemnej telewizji cyfrowej, lecz także telewizji satelitarnej lub kablowej. (PAP)

mmu/ mki/