Belka ocenia, że polska polityka fiskalna pozostanie mniej lub bardziej neutralna w przyszłym roku. Prezes NBP nie spodziewa się kolejnej rundy fiskalnego dostosowania.

Prezes NBP oczekuje znaczącego spowolnienia dynamiki inflacji do poziomu celu NBP 2,5 proc. w ciągu kilku następnych miesięcy. Belka wskazał też na prawdopodobieństwo dalszych redukcji stóp procentowych i brak poważnych nierównowag w gospodarce.