Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 2,8 proc. w stosunku do listopada 2011 roku (wobec 3,4 proc. w październiku), a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w poprzednim miesiącu o 2,9 proc. rok do roku i o 0,2 proc. w ujęciu miesięcznym.

Ministerstwo Finansów w przesłanym PAP komentarzu poinformowało, że wskaźniki GUS są zgodne z oczekiwaniami resortu, a w grudniu inflacja może zbliżyć się do celu inflacyjnego NBP, czyli 2,5 proc.

"Powodem wyraźnego obniżenia rocznego wskaźnika CPI był m.in. niższy niż przed rokiem wzrost cen żywności oraz spadek cen paliw. Spowolnienie gospodarcze oraz słabsza presja ze strony cen surowców powinny przyczynić się do utrzymania się tendencji spadkowej wskaźnika cen konsumpcyjnych również w kolejnych miesiącach oraz wyraźnego zbliżenia do poziomu celu inflacyjnego w grudniu br." - napisało MF.

GUS podał w czwartkowym komunikacie, że inflacja w listopadzie na poziomie 2,8 proc. znajdowała się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.).

najbardziej zdrożały opłaty mieszkaniowe, żywność i transport

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 4,3 proc.), wzrost cen żywności (o 4 proc.), a także towarów i usług w zakresie transportu (o 3,1 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,12 pkt proc., 0,88 pkt proc. i 0,28 pkt proc." - napisano w komunikacie GUS. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,8 proc.) obniżyły wskaźnik w listopadzie o 0,23 pkt proc.

"Listopad to drugi z kolei miesiąc br., w którym odnotowano wzrost cen żywności (o 0,5 proc., wobec 0,7 proc. w październiku br.). Najbardziej podrożały warzywa (o 6,8 proc.), przetwory makaronowe (o 1 proc.) i tłuszcze zwierzęce (o 0,7 proc.). Odnotowano wzrost cen przetworów młynarskich (o 0,5 proc.) oraz artykułów w grupie +mleko, sery, jaja+ (o 0,3 proc.)" - wyjaśnił GUS.

Według urzędu statystycznego więcej niż w październiku br. konsumenci płacili także za tłuszcze roślinne (były droższe o 0,2 proc.), natomiast ceny mięsa pozostały przeciętnie na poziomie zbliżonym do obserwowanego przed miesiącem. "W piątym z kolei miesiącu br. taniał drób (o 1,8 proc.). Wzrosły ceny wędlin (o 0,5 proc.) i mięsa wołowego (o 0,3 proc.). Ceny mięsa wieprzowego utrzymały się natomiast na poziomie notowanym w październiku br." - podał GUS.

Konsumenci w listopadzie mniej niż w poprzednim miesiącu płacili za owoce (o 2,2 proc.) i cukier (o 0,4 proc.). Natomiast napoje bezalkoholowe podrożały przeciętnie o 0,1 proc. Mniej niż w październiku br. płacono za kawę - o 0,2 proc. Napoje alkoholowe podrożały o 0,2 proc., a wyroby tytoniowe o 0,1 proc.

Według danych GUS opłaty związane ze zdrowiem były wyższe niż w październiku br. o 0,4 proc. "Po podwyżkach cen notowanych od sierpnia br., w drugim z kolei miesiącu, niższe były ceny paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 2,4 proc.). Obniżyły się ceny benzyn silnikowych - o 3,2 proc., oleju napędowego - o 1,2 proc., przy wzroście cen gazu ciekłego (o 0,2 proc.) - napisano.

Zgodnie z danymi GUS samochody osobowe sprzedawano po cenach o 0,2 proc. niższych niż w listopadzie, ale wyższe niż przed miesiącem były opłaty za usługi transportowe (o 1,4 proc.). Opłaty związane z łącznością pozostały na poziomie zbliżonym do obserwowanego w poprzednim miesiącu. Odnotowano spadek cen sprzętu telekomunikacyjnego (o 1,6 proc.