Wynik na działalności operacyjnej na koniec października tego roku wyniósł 16,75 mld zł, czyli był o 1,4 proc. wyższy niż rok wcześniej.