Choć tegoroczne zyski branży bankowej wciąż imponują, to prezesi banków zgodnie zapowiadają pogorszenie koniunktury w tej gałęzi gospodarki.

Odpowiedzią bankowców na spodziewany spadek rentowności są m.in. zwolnienia pracowników. Z obliczeń "Gazety Wyborczej" wynika, że w tym i przyszłym roku pracę straci co najmniej 5 tys. osób i są to bardzo ostrożne szacunki.