Prezes UOKiK uznała, że spółka ClickQuickNow wprowadzała konsumentów w błąd wobec czego karę została ukarana sankcją w wysokości 23 903 zł. Dodatkowo spółka ma obowiązek publikacji przez 6 miesięcy decyzji na stronach internetowych www.najszybszy-sms-wygrywa.pl i www.najszybsza-wygrana.pl. Decyzja nie jest prawomocna, przedsiębiorca może dowołać się do sądu.

ClickQuickNow to spółka zajmująca się przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi. Jest organizatorem konkursów on-line oraz SMS-owych, m.in. najszybszy SMS wygrywa, czy najszybszy wygrywa.

Spółka ClickQuickNow organizująca konkursy SMS i on-line wprowadzała konsumentów w błąd - uznała prezes UOKiK

Postępowanie przeciwko spółce prezes Urzędu wszczęła w marcu 2012 roku w związku z licznymi skargami konsumentów. W jego trakcie stwierdzono, że w regulaminie konkursów umieszczonych na stronach internetowych znajdowały się postanowienia tożsame z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych - czytamy w komunikacie UOKiK.

Jak złapać na wygraną z SMS-a

Urząd ustalił, że w regulaminach konkursów brakuje podstawowych informacji o warunkach udziału w konkursie m.in. o cenie i liczbie SMS-ów, które uczestnik musi wysłać, by w ogóle zakwalifikować się do gry. Tym samym konsument przystępując do rywalizacji nie mógł ocenić, że wiąże się ona z dodatkowymi kosztami.

Zgodnie z prawem, wprowadzanie konsumentów w błąd jest uznawane za nieuczciwą praktykę rynkową, której stosowanie jest zabronione. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek podawania rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o oferowanych produktach i usługach. Pod wpływem nieprawdziwych lub niepełnych informacji konsument mógł dokonać decyzji zakupowej, jakiej nie podjąłby wiedząc o wszystkich warunkach oferty.

Ponadto spółka przyznawała sobie prawo do wyłącznej interpretacji wszystkich nieprecyzyjnych postanowień zawartych w regulaminach organizowanych przez siebie konkursów. Zdaniem Urzędu postanowienie to świadczy o nierównym traktowaniu stron kontraktu oraz daje spółce możliwość nieograniczonego ingerowania w treść umowy.