Ekonomiści ankietowani przez szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w poprzednim miesiącu o 3,4 proc. w ujęciu rocznym i o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca.

Największy wpływ na wzrost cen towarów i usług w październiku tego roku o 0,4 proc. w ujęciu miesięcznym miały m.in. wyższe opłaty związane z mieszkaniem i droższa żywność i odzież - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku tego roku wzrosły o 3,4 proc. w stosunku do października 2011 roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,4 proc. - poinformował GUS.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w poprzednim miesiącu o 3,4 proc. w ujęciu rocznym i o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca.

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny odzieży i obuwia (o 3,5 proc.), żywności (o 0,7 proc.) oraz podwyżki opłat związanych mieszkaniem (o 0,2 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 pkt proc., 0,15 pkt proc. i 0,06 pkt proc." - napisano w komunikacie.

Dodano, że "niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,4 proc.), transportu (o 0,1 proc.) oraz zdrowia (o 0,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,03 pkt proc., i o 0,01 pkt proc.".

GUS podkreślił, że "wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 3,4 proc. (wobec wzrostu o 3,8 proc. we wrześniu br.) i znalazł się poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.)".

Według GUS największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym "miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 4,6 proc.), wzrost cen żywności (o 4,9 proc.), a także towarów i usług w zakresie transportu (o 6,0 proc.), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,20 pkt proc., 1,06 pkt proc. i 0,55 pkt proc.". "Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,6 proc.) obniżyły wskaźnik w tym okresie o 0,23 pkt proc." - dodano.