"Zaczynaliśmy pod koniec marca z gazem w magazynach na poziomie mniej więcej 620 mln m sześc. Przez okres drugiego i trzeciego kwartału gaz był tłoczony. Na koniec trzeciego kwartału osiągnęliśmy poziom prawie 1 mld 900 mln metrów sześciennych. Jest to najwyższy poziom, jeśli chodzi o wolumen gazu zgromadzony w magazynach w historii PGNiG, w historii giełdowej PGNiG. (...) Jesteśmy przygotowani do sezonu zimowego, jeśli chodzi o ilość gazu, która jest zgromadzona w magazynach" - zaznaczył.

Spółka podała, że w drugim kwartale dostarczyła do magazynów prawie 800 mln m sześć gazu, a w trzecim kwartale 430 mln m sześc. surowca.

PGNiG zajmuje się poszukiwaniami i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importem, magazynowaniem, obrotem i dystrybucją paliw gazowych i płynnych. Polska zużywa rocznie ponad 14 mld metrów sześciennych gazu.