W najnowszym rankingu stu największych europejskich firm informatycznych, dostarczających oprogramowanie własne i usługi z nim związane - Truffle100 2012. Asseco Poland znalazło się na 7. pozycji z przychodami ze sprzedaży software’u na poziomie 866,2 mln euro.

Asseco Poland po raz czwarty zajmuje pozycję w czołowej dziesiątce największych europejskich firm wymienianych w rankingu. Spółka rokrocznie zwiększa przychody ze sprzedaży oprogramowania własnego, co jest jednym z głównych założeń strategii jej rozwoju. Tak konsekwentny wzrost udziału własnych rozwiązań w przychodach ogółem jest możliwy m.in. dzięki utrzymywaniu wieloletnich relacji z klientami Asseco, a także realizacji ogromnej liczby projektów dla każdego sektora gospodarki.

W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku Asseco podpisało ponad 1700 nowych kontraktów znacząco umacniając swoją pozycję na europejskim rynku producentów oprogramowania.

W komentarzu przygotowanym specjalnie dla tegorocznej edycji Truffle100, Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland podkreśla, że „polski rynek IT jest dojrzały w zakresie rozwiązań dla sektora finansowego. W dalszym ciągu stoją przed nami ogromne perspektywy w informatyzacji sektora przedsiębiorstw i administracji publicznej. Polski Rząd ma świadomość konieczności integracji rozproszonych systemów informatycznych dla poszczególnych instytucji publicznych. W dalszym ciągu perspektywy dla tego sektora są związane z projektami e-government’owymi. Duże szanse stoją również przed administracją samorządową. Fundusze unijne będą sprzyjać rozwojowi systemów IT dedykowanych dla tego szczebla administracji. (…) Sektor przedsiębiorstw natomiast stawia przed firmami informatycznymi wyzwania związane zarówno z rozwiązaniami w zakresie informacji zarządczej, jak i systemami wspomagającymi obsługę klienta.”

Ranking Truffle100, przygotowany pod auspicjami Komisji Europejskiej, omawia rynek stu największych producentów oprogramowania w Europie. Stawkę największych firm, podobnie jak rok wcześniej, otwiera niemiecki SAP z przychodami ze sprzedaży software’u w wysokości blisko 14 mld euro, kolejne dwie pozycje zajęły: francuski Dassault Systèmes (1,8 mld euro) i brytyjski Sage (1,5 mld euro). W rankingu dominują spółki z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. W setce największych software’owych firm europejskich znajdują się jedynie dwie firmy z Polski: Asseco Poland na miejscu 7. oraz Comarch na miejscu 50.

Firmy ujęte w zestawieniu łącznie wygenerowały w 2011 r. przychody ze sprzedaży oprogramowania w wysokości 52,9 mld euro – to o ponad 22 mld euro więcej w porównaniu do 2010 r. Z tej kwoty 76 proc. wypracowały firmy zajmujące 25 pierwszych miejsc w rankingu.