Majszczyk powiedziała, że planowane ograniczenia wydatków pozwolą osiągnąć cel zakładany w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r., czyli deficyt nie większy niż 35,5 mld zł. Dodała, że zmiany zakładane w projekcie ustawy okołobudżetowej pozwolą zrealizować wszystkie zadania ciążące na państwie.

Podwyżki dla mundurówki i pracowników szkół wyższych

Wiceminister wskazała, że podwyżki planowane są w przypadku służb mundurowych i pracowników szkół wyższych. Dodała, że zamrożona zostanie tzw. kwota bazowa dla urzędników zajmujących stanowiska kierownicze w administracji publicznej.

"Podobnie jak w 2012 r. (...) będą zamrożone maksymalne wysokości wynagrodzeń pracowników wynagradzanych według tzw. ustawy kominowej" - mówiła. Zamrożona będą też odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wyciąganie pieniędzy z akcyzy na susz tytoniowy

"Ustawa ta (okołobudżetowa - PAP) przynosi też szereg rozwiązań bardzo istotnych, które mają również wpływ na kształtowanie się dochodów budżetu państwa w roku 2013. Najważniejszą grupą tych rozwiązań to zmiany w ustawie o podatku akcyzowy" - poinformowała.

Powiedziała, że zakres wyrobów akcyzowych podlegających opodatkowaniu zostanie rozszerzony o susz tytoniowy. Według szacunków MF obecne rozwiązania narażają budżet na stratę ok. 90 mln zł, a koncerny tytoniowe szacują je na ok. 300 mln zł.

Będzie mniejsza akcyza na cydr

Majszczyk zapowiedziała też obniżenie stawki akcyzy na niektóre wyroby niskoalkoholowe np. cydr, którego - zdaniem MF - produkcja jest nieopłacalna właśnie z powodu wysokiego podatku.

Wyższa akcyza na papierosy - paczka droższa o 68 proc.

Wiceminister mówiła też o planowanych podwyżkach podatku na papierosy o ok. 5 proc., co przełoży się na podwyżkę cen papierosów o ok. 68 gr za paczkę. Wskazała, że utrzymane mają być także ograniczenia w odliczeniu VAT od kupowanych samochodów osobowych i do 3,5 tony oraz paliwa do takich pojazdów.

"Pozostałe rozwiązania mają na celu uelastycznienie gospodarki finansowej niektórych jednostek finansów, ale także przełożą się na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego" - powiedziała.

"Te zmiany (...) z jednej strony ograniczają wydatki, a z drugiej dają możliwość osiągnięcia przewidzianych i zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2013 dochodów. Dają też możliwość takiego kształtowania wydatków przez poszczególne jednostki, aby uczynić te wydatki jak najbardziej racjonalnymi i elastycznymi tak, aby wszystkie zadania przewidziane i założone dla tych jednostek mogły być wykonane" - podsumowała wiceminister.

Projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje ponadto m.in. zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego kwotą 165 mln zł, co ma pozwolić na sfinansowanie planów remontowych dróg krajowych w 2013 roku.

Nowe przepisy mają też umożliwić w 2013 r. tworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki budżetowe w wysokości odpowiadającej planowanemu przyrostowi dochodów związanych z dokonanymi zmianami organizacyjnymi.