Zamrożenie płac w budżetówce i funduszu świadczeń socjalnych - m.in. te propozycje zawarte są w projekcie ustawy okołobudżetowej, który we wtorek zaakceptował rząd.

Jak podało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, rozwiązania zaproponowane w tzw. ustawie okołobudżetowej uzupełniają plan finansowy państwa na 2013 r. Celem wprowadzenia propozycji rządu ma być zahamowanie szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, aby w 2013 r. nie został przekroczony drugi ostrożnościowy próg 55 proc. PKB.

"W projekcie ustawy budżetowej zastosowano już tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową, jednak w dalszym ciągu są konieczne działania, które uniemożliwią przekroczenie poziomu deficytu budżetowego" - zaznaczono w komunikacie CIR.

Wśród najważniejszych zapisów ustawy okołobudżetowej przewidziano zamrożenie wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych na poziomie z 2012 r. "W projekcie przewidziano kilka niewielkich wyjątków, m.in. dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowego Biura Wyborczego, które wiążą się z nowymi zadaniami nałożonymi ustawami" - czytamy w komunikacie CIR. Jak poinformowano, zaproponowane utrzymanie wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie z 2012 r. oznacza również, że nie wzrosną uposażenia oraz diety posłów i senatorów.

Na poziomie obowiązującym w 2012 r. przewidziano także zamrożenie funduszu świadczeń socjalnych.

Jeśli chodzi o zmiany podatkowe, to projekt przewiduje, że do końca 2013 r. mają obowiązywać ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką i paliwa do nich. "Proponowane przedłużenie wynika z sytuacji ekonomicznej kraju i faktu, że Polska objęta jest działaniami Komisji Europejskiej mającymi na celu ograniczenie nadmiernego deficytu budżetowego" - poinformowało CIR.

Projekt ustawy przewiduje także zasilenie Krajowego Funduszu Drogowego kwotą 165 mln zł, co ma pozwolić na sfinansowanie planów remontowych dróg krajowych w 2013 roku.

Jak poinformowało CIR, wśród innych zmian zaproponowano m.in. przepisy mające umożliwić w 2013 r. tworzenie w budżecie państwa rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki budżetowe w wysokości odpowiadającej planowanemu przyrostowi dochodów związanych z dokonanymi zmianami organizacyjnymi.

"Jednocześnie w celu zapewnienia ministrowi finansów większego zakresu informacji o prognozowanej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań rozszerzających zakres danych pozyskiwanych przez resort oraz usprawniających proces ich przekazania. Proponowana regulacja umożliwi pozyskiwanie informacji o prognozowanych danych jednostek samorządu terytorialnego tylko w formie elektronicznej oraz przewiduje wprowadzenie jednolitego wzoru wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego" - poinformowało CIR.