Główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości o danych GUS, mówiących o spadku we wrześniu produkcji przemysłowej i budowlanej:

"Dane o produkcji przemysłowej i budowlanej wpisują się w scenariusz wyraźnego hamowania polskiej gospodarki, które wynika z trzech czynników: recesji w strefie euro, ograniczenia inwestycji oraz niższej dynamiki konsumpcji w Polsce. Nawet kiedy +oczyścimy+ te dane z wpływu różnicy dni roboczych, zobaczymy, że przemysł hamuje, a budownictwo jest w głębokiej recesji.

Szczególnie niepokojący jest spadek aktywności w dziedzinie wznoszenia budynków, co pokazuje, że recesja w budownictwie jest szeroko zakrojona - dotyka więcej branż niż tylko te związane z inwestycjami publicznymi. Dane wpisują się w scenariusz obniżenia dynamiki PKB do ok. 1-1,5 proc. rdr w IV kwartale 2012 r. Reakcją Rady Polityki Pieniężnej będzie obniżenie stóp procentowych zarówno w listopadzie jak i grudniu - po 0,25 pkt proc. Dane są negatywne dla złotego i pozytywne dla obligacji".