GUS podał, że w październiku 21 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne, jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 67 proc., jako wystarczające, a 12 proc., jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 15 proc., 75 proc., 10 proc.).