W październiku 2012 r. wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie wynosi 75,0 proc. wobec 79,0 proc. w październiku 2011 r. - wynika z opublikowanych danych GUS.

GUS podał, że w październiku 21 proc. przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne, jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 67 proc., jako wystarczające, a 12 proc., jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 15 proc., 75 proc., 10 proc.).