Produkcja przemysłowa w Polsce we wrześniu spadła o 2,2 proc. rok do roku, po wzroście o 1,7 proc. rdr w sierpniu, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 1,4 proc. - podał Eurostat.

Jak poinformował GUS, różnice między danymi GUS a Eurostatu wynikają z odmiennych metodologii.

W przypadku danych w ujęciu miesięcznym, Eurostat ok. 50 dni po miesiącu sprawozdawczym podaje w ostatecznym wyliczeniu wskaźnik wyrównany sezonowo, podczas gdy GUS ok. 20 dni po miesiącu sprawozdawczym podaje wskaźnik meldunkowy w rzeczywistym czasie pracy.

Z kolei dla danych w ujęciu rocznym Eurostat podaje ostateczny wskaźnik wyrównany dniami roboczymi, a GUS wskaźnik meldunkowy w rzeczywistym czasie pracy.

Według GUS produkcja przemysłowa w Polsce we wrześniu spadła o 5,2 proc. rdr, a mdm wzrosła o 6,1 proc.