Tymczasem analitycy spodziewali się tu nadwyżki 10,0 mld euro.

Po uwzględnieniu czynników sezonowych nadwyżka w handlu strefy euro wyniosła w sierpniu 9,9 mld euro wobec nadwyżki poprzednio w wysokości 7,2 mld euro, po korekcie - podał Eurostat.

Tu analitycy spodziewali się nadwyżki 8,2 mld euro.