Wzrost polskiego PKB w tym roku wyniesie 2,4 proc., a w przyszłym 2,1 proc. - prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy w październikowej edycji World Economic Outlook.

MFW w kwietniowej edycji WEO prognozował dynamikę PKB w 2012 r. na poziomie 2,6 proc., a w 2013 r. 3,2 proc.

W październikowym raporcie o sytuacji fiskalnej (Fiscal Monitor) MFW przewiduje, że deficyt finansów publicznych Polski w 2012 r. wyniesie 3,4 proc. PKB, zaś w 2013 r. 3,1 proc. PKB. W kwietniowej edycji raportu MFW prognozował deficyt w wysokości 3,2 proc. w 2012 r. i 2,8 proc. w 2013 r.

W raporcie zaznaczono, że "narodowe miary bezrobocia mogą się różnić" od podanych w raporcie.