"FTD" pisze, że rozważana kwota stanowi 0,2 proc. wspólnego PKB 17 państw strefy euro.

"Budżet całej Unii Europejskiej wynosi obecnie 130 mld euro rocznie, co stanowi niewiele ponad 1 proc. PKB. Budżet strefy euro wysokości ok. 20 mld euro wiązałby się z dodatkowymi kosztami rzędu ok. 0,2 proc. łącznego PKB eurostrefy" - pisze "FTD".

Według dziennika wkład Niemiec, największej gospodarki eurolandu, w ten budżet wyniósłby rocznie blisko 6 mld euro.

Koncepcja centralnego budżetu eurolandu nie została jeszcze dokładnie opracowana, cieszy się jednak poparciem Niemiec i Francji. Przychylność tych dwóch ważnych państw oznacza, że idea jednolitego budżetu "17" nabiera rozpędu - ocenia agencja Reutera.

Propozycja jednolitego budżetu została przedstawiona we wrześniu przez szefa Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya w raporcie o zacieśnianiu unii gospodarczej i walutowej. Przewodniczący RE wskazał wówczas, że centralny budżet eurolandu mógłby nawet rozpocząć ograniczoną emisję wspólnych papierów dłużnych, by zapobiec szerzeniu się kryzysu zadłużenia.