We wrześniu liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 114 tys., podczas gdy w sierpniu urosła o 142 tys., po korekcie.

Natomiast liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła we wrześniu o 104 tys., podczas gdy w sierpniu wzrosła o 97 tys., po korekcie.