Układ jest prosty: albo pakt fisklany będzie respektowany i około 2020 r. Polska będzie miała do czego przystępować, albo unia walutowa się rozpadni - mówi Steen Jakobsen, główny ekonomista Saxo Banku.

Przyszłość euro jest niepewna, a kraje, które dziś należą do unii walutowej, muszą płacić grube miliardy na ratowanie Grecji, Portugalii i Irlandii. Czy Polska w ogóle powinna jeszcze myśleć o przystąpieniu do unii walutowej?

Zdecydowanie tak, choć nie powinno to nastąpić teraz.