Rząd założył, że w przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 2,2 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 2,7 proc.

Ponadto przyjęto, że wzrost spożycia ogółem wyniesie 5 proc. (w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń sięgnie 1,9 proc., a zatrudnienie wzrośnie o 0,2 proc.

Wraz z projektem budżetu rząd przyjął w czwartek "Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2013 - 2016".

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej KPRM w 2013 r. dochody budżetu mają wynieść 299,3 mld zł, wydatki nie więcej niż 334,9 mld zł.

"W projekcie ustawy budżetowej przewidziano 320 mln zł na dopłaty do przedszkoli. Dodatkowo zwiększono wydatki na żłobki o 50 mln zł, tj. do 101 mln zł" - poinformowano.

Wyjaśniono, że podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 266,9 mld zł, w tym: z VAT - 126,4 mld zł, z akcyzy - 64,5 mld zł, z CIT - 29,6 mld zł i z PIT - 42,9 mld zł. Podatek od wydobycia niektórych kopalin rząd zaplanował w wysokości 2,2 mld zł.

Dochody niepodatkowe mają wynieść 30,8 mld zł. Największe wydatki budżetu w 2013 r. będą związane z przekazywanymi przez państwo dotacjami i subwencjami (47 proc.), finansowaniem potrzeb bieżących jednostek budżetowych (18,7 proc.) oraz obsługą długu Skarbu Państwa (13 proc.).