Bank Pekao SA wypowiedział umowy kredytowe spółkom z grupy PBG - Apriva, Hydrobudowa Polska i samej PBG, wynika z komunikatu PBG. To kolejne umowy wypowiedziane przez banki.

"Zarząd PBG w upadłości układowej informuje o otrzymaniu od Banku Polska Kasa Opieki S.A. w dniu 15 czerwca 2012 r.: oświadczenia o wypowiedzeniu umowy nr 2010/337/DDF o udzielenie gwarancji, zawartej w dniu 6 lipca 2010 r. pomiędzy bankiem a Hydrobudowa Polska oraz PBG i Aprivia. Powyższa umowa została wypowiedziana przez bank z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, z uwagi na zagrożenie upadłością Zleceniodawcy" - czytamy w komunikacie.

Według oświadczenia banku, po upływie okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia oświadczenia, na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2010 r. ustalającej linię kredytową na finansowanie realizacji kontraktu "Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia", "Wypowiedzenia Umowy nr 2008/338/DDF o udzielenie gwarancji z dnia 07 sierpnia 2008 roku, zawartej z PBG, z uwagi na zagrożenie upadłością spółki.

Bank zażądał spowodowania zwrotu w ciągu 7 dniu od doręczenia wypowiedzenia" - czytamy dalej. Bank Pekao SA przesłął także spółce wezwanie do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia gwarancji udzielonych na podstawie umowy o gwarancje bankowe i akredytywy nr ICKK/IIPO/PBG/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 roku. "Żądania spowodowania zwrotu zostały przez bank zgłoszone z uwagi na zagrożenie upadłością spółki" - podsumowano. To kolejne wypowiedzenia umów kredytowych dla spółek z grupy PBG. Wcześniej umowy takie, oprócz Pekao, wypowiedziały m.in. Raiffeisen Bank Polska, Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), Nordea Bank Polska, BZ WBK, HSBC Bank Polska, ING Bank Śląski i Polski Bank Przedsiębiorczości (PBP) oraz Millennium.

W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość spółki PBG, z możliwością zawarcia układu z redukcją długu. Wcześniej sąd ogłosił taką upadłość Hydrobudowy. PBG miało 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej.