W pierwszym półroczu tego roku, ubezpieczyciele majątkowi wypłacili klientom ponad 7 mld zł – wynika z danych zebranych przez PIU. Świadczenia z ubezpieczeń na życie przekroczyły kwotę 12 mld zł.

Rynek komunikacyjny
Ubezpieczyciele wypłacili w I półroczu 2012 r. 2,7 mld zł odszkodowań z tytułu ubezpieczeń OC pojazdów mechanicznych oraz 1,74 mld zł z tytułu autocasco. O ile w przypadku OC mamy do czynienia ze wzrostem ogólnej wartości odszkodowań (2,55 proc., rok do roku), o tyle w autocasco ich wartość spadła o 10,5 proc.

Dodatkowo w pierwszym półroczu 2012 r., licząc rok do roku:
• Liczba polis autocasco zwiększyła się o 2,1 proc.
• Średnie odszkodowanie z autocasco zwiększyło się o 1,77 proc.
• Liczba zgłaszanych szkód z autocasco spadła aż o 12 proc., z ponad 429 tys. do 377 tys.


- Oznacza to utrzymywanie się tendencji widocznej już w I kwartale tego roku. Kierowcy zgłaszają mniej drobnych szkód. Wiąże się to prawdopodobnie z uruchomieniem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny narzędzia, weryfikującego prawa do zniżek za ubezpieczenie. Na mniejszą liczbę zgłaszanych szkód w I półroczu mają oczywiście przede wszystkim wpływ korzystne warunki pogodowe w I kwartale i brak stłuczek spowodowanych śniegiem i wahaniami
temperatury – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Znacznie większy wzrost dotyczy średniej szkody z ubezpieczenia OC. W ciągu roku wzrosła ona o 7,5 proc. z 4800 zł do 5160 zł. Dlatego też odszkodowania ogółem wzrosły, choć liczba szkód spadła – z 546 tys. do 521 tys. W ubezpieczeniach OC drugi kwartał z rzędu mamy do czynienia z dodatnim wynikiem
technicznym. Jest on już jednak mniejszy niż w I kw. tego roku i wynosi dla całego rynku 15,8 mln zł. – Wynik techniczny nigdy nie rośnie liniowo, w związku z tym nikt nie jest dziś w stanie powiedzieć, czy na koniec tego roku będzie to liczba dodatnia czy ujemna. Szczególnie, że presja na wzrost odszkodowań utrzymuje się, a warunki atmosferyczne, z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć w IV kw. tego roku, pozostają niewiadomą – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

W pierwszym półroczu 2012 r. ubezpieczyciele zebrali z tytułu OC prawie 4,4 mld zł, o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba umów wzrosła w tym czasie o 2 proc., do 17,9 mln. Składka ogółem z autocasco wyniosła 2,9 mld zł, o 1,37 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba polis zwiększyła się o 2,14 proc. do 5 mln.

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Dane za I półrocze nie obejmują szkód, związanych z ostatnimi kataklizmami pogodowymi. – Skutki tych zdarzeń będą widoczne dopiero w sprawozdaniach finansowych za III kwartał tego roku, dlatego z oceną sytuacji na rynku majątkowym w tym roku należy poczekać jeszcze kilka miesięcy – zaznacza Jan Grzegorz Prądzyński. Na uwagę może zasługiwać skokowy wzrost wypłat odszkodowań związanych z ubezpieczeniami statków powietrznych. Sytuacja ta ma jednak charakter jednorazowy i wiąże się z pojedynczymi dużymi szkodami.

Ogółem z tytułu ubezpieczeń majątkowych (bez polis komunikacyjnych) wypłacono w I półroczu 2012 r. 2,66 mld zł odszkodowań, o 15,8 proc. więcej, niż rok wcześniej. Składka zebrana z tego typu ubezpieczeń sięgnęła prawie 6,3 mld zł, o 8,13 proc. więcej niż przed rokiem. Warto zwrócić uwagę, że ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku nie nastąpił, w porównaniu z rokiem ubiegłym, znaczący wzrost liczby polis od ognia i innych żywiołów (Grupa 8). Liczba takich ubezpieczeń zwiększyła się rok do roku zaledwie o 1,79 proc.

Rynek życiowy

Świadczenia z tytułu umów ubezpieczenia na życie utrzymują się na podobnym do zeszłorocznego poziomie. Po I półroczu tego roku wyniosły one 12 mld zł, o 2,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, dominują wypłaty związane z Grupą I i można je wiązać z zapadaniem krótkoterminowych kontraktów o charakterze lokacyjnym. Również z Grupy I pochodzi najwięcej zebranych na rynku życiowym składek – prawie 11,2 mld zł, o 21 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ponownie rośnie także zainteresowanie polisami powiązanymi z funduszami kapitałowymi. Składka w tej grupie wzrosła o 15 proc., do 6 mld zł, a liczba
umów o 8,8 proc., do 2,73 mln. Ogółem składka z tytułu ubezpieczeń na życie wyniosła w I półroczu 2012 r. 19,6 mld zł, o ponad 17 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wynik finansowy netto
Ubezpieczyciele majątkowi zakończyli I półrocze z zyskiem 2,48 mld zł, o 6,5 proc. mniej, niż rok wcześniej. Niewielki spadek rentowności zanotowali ubezpieczyciele życiowi, których wynik finansowy netto sięgnął 1,7 mld zł, o 2,6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń