Słabnie nawet tempo wzrostu w Niemczech. W raporcie OECD nie wyklucza, że gospodarka niemiecka wejdzie w recesję do końca roku - informuje PAP.

W maju OECD przewidywała, że w strefie euro spadek PKB może osiągnąć w tym roku aż 2 proc. Agencja Associated Press odnotowuje, że w opublikowanej w czwartek ocenie nie ma analogicznej prognozy. Wskazuje się natomiast, że strefę euro opanowuje recesja. Najnowsza prognoza dla trzech największych członków tej strefy - Niemiec, Francji i Włoch - mówi o spadku PKB o 0,2 proc. w tym roku.

Według Eurostatu gospodarka strefy euro skurczyła się o 0,2 proc. w drugim kwartale bieżącego roku, po zerowym wzroście w pierwszym kwartale. Definicja recesji to dwa kolejne kwartały ujemnego tempa wzrostu gospodarczego.

Europa wpędza  w kłopoty całą światowa gospodarkę

Globalna gospodarka zwalnia, a kluczowe kraje Europy wkraczają w recesję, co ma wpływ na sytuację na całym świecie – stwierdza OECD w swym najnowszym raporcie gospodarczym, Interim Economic Assessment.

Raport zaprezentowany dzisiaj w Paryżu przez głównego ekonomistę organizacji Pier Carlo Padoana, podkreśla, że tempo rozwoju najbardziej zaawansowanych gospodarek krajów G7 osiągnie zaledwie 0,3 proc. w skali rocznej w trzecim kwartale 2012 roku i 1,1 proc. w kwartale czwartym.

Raport ostrzega, że przeciągający się kryzys zadłużeniowy w strefie euro podważa globalne zaufanie, osłabia handel i zatrudnienie oraz prowadzi do spowolnienia zarówno krajach OECD, jak i w gospodarkach spoza tego ugrupowania.

Kurczą się największe gospodarki strefy euro

„Spowolnienie będzie miało trwały charakter, jeśli przywódcy nie zdołają rozwiązać głównych przyczyn pogarszającej się sytuacji, czyli przeciągającego się kryzysu w strefie euro” – dowodził Padoan.

OECD prognozuje, że trzy największe gospodarki Eurolandu – Niemcy, Francja i Włochy – skurczą się o 1,0 proc. , licząc w skali rocznej, w trzecim kwartale i 0,7 proc. w czwartym kwartale. W Niemczech ten spadek wyniesie – odpowiednio – 0,5 proc. i 0,8 proc, w Francji - 0,4 proc, ale także wzrost o 0,2 proc. w czwartym kwartale. Włoska gospodarka skurczy się o 2,9 proc, i 1,4 proc.

Przed syndromem Europy bronią się Stany Zjednoczone i Kanada

Chociaż gospodarka USA także odczuwa negatywny wpływ kryzysu w Europie, zanotuje ona jednak wzrost liczony w skali rocznej o 2 proc. w trzecim kwartale i o 2,4 proc. w czwartym kwartale. Odpowiednie wskaźniki dla Kanady wynoszą 1,3 proc. i 1,9 proc., natomiast gospodarka Japonii najpierw cofnie się o 2,3 proc. a następnie w ostatnim kwadratel tego roku zanotuje wzrost zerowy.

Wzrost PKB w krajach G7