Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w II kwartale 2012 r. spadł o 0,2 proc. kwartał do kwartału, podczas gdy w I kwartale pozostał bez zmian - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w drugim wyliczeniu.

Wstępnie szacowano, że PKB w II kwartale, liczony kwartał do kwartału, spadł o 0,2 proc.

Rok do roku PKB w strefie euro spadł w II kwartale 2012 r. o 0,5 proc., podczas gdy w I kwartale nie zmienił się. Tu wstępnie szacowano, że PKB spadł o 0,4 proc.