Podwyższona została prognoza spożycia ogółem do 1,6 proc. z 1,2 proc. Obniżona została prognoza akumulacji do 1,8 proc. z 3,9 proc. oraz nakładów brutto na środki trwałe do 2,2 proc. z 3,5 proc.

MG obniżyło prognozę produkcji budowlano-montażowej w 2012 roku do 3 proc. z 7 proc.

Podwyższona została też prognoza stopy bezrobocia do 13,3 proc. w grudniu, z 12,5 proc. wcześniej.