Wstępnie szacowano wartość indeksu na 46,6 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 2012 r. 47,2 pkt. wobec 47,9 pkt. w lipcu - podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano wskaźnik na 47,5 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

Indeks powstaje na podstawie badania przeprowadzonego wśród 2 tys. firm, m.in. banków i przewoźników lotniczych.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec wyniósł w sierpniu 2012 roku 48,3 pkt. wobec 50,3 pkt. na koniec lipca. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 48,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji wyniósł w sierpniu 2012 roku 49,2 pkt. wobec 50,0 pkt. na koniec lipca. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 50,2 pkt.