Wynik na działalności operacyjnej na koniec lipca 2012 roku wyniósł 11,9 mld zł, czyli był o 6,2 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów na koniec lipca 2012 roku wyniosły 4,688 mld zł, wobec 4,282 mld zł rok wcześniej.