Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, która wynika ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 158,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 113,1 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 26 sierpnia br. złożono 234,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na kwotę dofinansowania (środki unijne i krajowe) - 501,2 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami umowy o dofinansowanie na kwotę 312,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE - 214 mld zł, co stanowi 77 proc. alokacji na lata 2007-2013.