Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego w Polsce przebiega zbyt wolno, co powoduje, że Polska może stracić ponad 1 mld euro unijnych dotacji pozyskanych na ten cel, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

"Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego w Polsce przebiega zbyt wolno. Zdaniem NIK istnieje realne zagrożenie, że ponad 1 mld euro unijnych dotacji pozyskanych na ten cel, nie zostanie w pełni wykorzystane. Brakuje bowiem koordynacji pomiędzy poszczególnymi projektami i ministerstwami za nie odpowiedzialnymi, na przeszkodzie stoją też skomplikowane procedury przetargowe, a także obawa samych samorządów przed korzystaniem z unijnych funduszy" - głosi raport.

Polska pod względem dostępu do szerokopasmowego internetu plasuje się "na szarym końcu Unii Europejskiej", podkreśla Izba. UE przyznała Polsce 1,4 mld euro na budowę sieci szerokopasmowej na lata 2007-2013. "Z ustaleń kontroli NIK wynika, że większość zaplanowanych inwestycji związanych z budową szerokopasmowego internetu ledwo ruszyła, albo zatrzymała się na etapie przygotowań" - czytamy dalej. NIK negatywnie ocenia także realizację projektu utworzenia i rozwoju Polskiej Biblioteki Internetowej.