"Z Danii GK PGNiG zamierza wycofać się do końca 2012 roku" - poinformowała firma.

Jednocześnie grupa planuje kontynuować prace prowadzone w Pakistanie i Egipcie.

"W Libii planowane jest wznowienie umowy EPSA (Exploration and Production Sharing Agrement). W Norwegii GK PGNiG planuje rozpoczęcie wydobycia ze złoża Skarv, a ponadto prowadzenie prac poszukiwawczych na innych koncesjach" - napisano w raporcie.

Uruchomienie wydobycia ze złoża Skarv przesunięto na IV kwartał 2012 roku, co spowodowane było opóźnieniem instalacji przewodów produkcyjnych.