Prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa poinformowała, że PGNiG uruchomiło już procesy restrukturyzacyjne, których głównym celem jest dostosowanie spółki do wyzwań. "Chodzi zwłaszcza o zbliżające się uwolnienie polskiego rynku gazu oraz nieuchronnego pojawienia się realnej konkurencji. Podkreślam, że nie tylko szukamy oszczędności, ale staramy się wypracowywać dodatkowe dochody" - powiedziała Piotrowska-Oliwa.

PGNiG podało, że działania restrukturyzacyjne rozpoczęły się od centrali.

Najpierw skrobanie w centrali potem w oddziałach...

W kolejnych miesiącach będą sukcesywnie rozszerzone na pozostałe oddziały PGNiG. "Zmiany polegają na spłaszczeniu struktury zarządzania i łączeniu komórek organizacyjnych o zbliżonych kompetencjach.

Mniej kierowników, na tym etapie bez zwolnień grupowych

Efektem zmian, które są konsultowane z radą pracowników i związkami zawodowymi, będzie zmniejszenie liczby kadry kierowniczej. Na tym etapie nie są przewidywane grupowe zwolnienia pracowników" - czytamy dalej w komunikacie.

PGNiG musi zmniejszyć koszty - mniej zarobiła na gazie

W I półroczu 2012 roku koszty uległy zmniejszeniu o 2% r/r, a w samym II kw. 2012 r. - o 14% w ujęciu rocznym. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 52,63 mln zł wobec 1072,80 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 14764,37 mln zł wobec 11523,36 mln zł rok wcześniej.

Winny wzrost cen gazu i nie nadążająca taryfa...

Na złe wyniki wypracowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i gazownictwo (PGNiG) w I półr. br. wpłynęły czynniki z znacznej mierze niezależne od spółki, poinformowała prezes PGNiG Grażyna Piotrowska-Oliwa.

PGNiG walczy z Gazpromem o mniejszą cenę gazu

"Wpływ na złe wyniki wypracowane przez GK PGNiG w pierwszym półroczu 2012 roku mają czynniki, na które spółka ma bardzo ograniczony wpływ. Dlatego wspólnie z pracownikami PGNiG SA podjęliśmy szereg decyzji, których celem jest odwrócenie obecnego trendu. Trwa procedura arbitrażowa w sporze z Gazpromem, która wierzymy, że doprowadzi do obniżki cen w umowie, mającej największy wpływ na nasze wyniki" - powiedziała Piotrowska-Oliwa, cytowana w komunikacie.

W pierwszym półroczu strata. Rok temu miliard zysku

PGNiG miało 13,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2012 roku wobec 1003,47 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka podkreśla, że najważniejsze czynniki, które pogorszyły wyniki, a na które ma ona ograniczony wpływ, to rosnące koszty zakupu gazu z importu w połączeniu z niekorzystnymi wahaniami kursu złotego niepokrywanymi przez taryfę zatwierdzoną przez URE, wprowadzoną 31 marca br.

W prezentacji na temat wyników spółka poinformowała, że zwiększenie ceny taryfowej paliwa gazowego średnio o 17% od 31 marca 2012 nie pokryło kosztów pozyskania gazu w II kw. 2012, przede wszystkim wskutek silnej deprecjacji złotego w maju/czerwcu br. "Doprowadziło to do ujemnej marży na sprzedaży gazu wysokometanowego, która w II kwartale 2012 spadła do -13%, co jest najniższym wynikiem od IV kwartału 2008.

Spowodowało to także konieczność dokonania po raz pierwszy odpisu aktualizującego na zapasach gazu ziemnego (-66 mln zł)" - napisała spółka.