"Na koniec II kw. 2012 r. konsumpcja paliw w Polsce ogółem skurczyła się o 7,1% (vs. okres porównywalny 2011r.). Jak twierdzą analitycy, to efekt hamowania gospodarki - polskie przedsiębiorstwa produkują mniej i tym samym potrzebują coraz mniej paliw.

W tym czasie udział Grupy Kapitałowej Lotos w rynku paliw w Polsce ogółem wynosił 34,1% (+1 pp. vs. analogiczny okres 2011r.)" - napisała spółka w komentarzu zarządu do wyników.

Zawiniło spowolnienie w przemyśle

"Ujemna dynamika konsumpcji paliw płynnych w Polsce w II kw. 2012 r. może mieć charakter koniunkturalny. Odczyt wskaźnika PMI dla polskiego sektora przemysłowego, który w czerwcu 2012r. znajdował się na najniższym od 35 m-cy poziomie 48 pkt, sygnalizuje dalsze pogorszenie koniunktury przemysłowej" - komentuje zarząd.

Spadające wskaźniki gospodarcze, takie jak dynamika produkcji budowlano-montażowej, dynamika wzrostu zatrudnienia czy przewóz pasażerów transportem samochodowym wraz z przewidywanym spowolnieniem dynamiki PKB nie wpływają pozytywnie na popyt na paliwa, dodała spółka.

"W II kw. 2012 r. całkowity wolumen produkcji i sprzedaży segmentu produkcji i handlu Grupy Kapitałowej notował istotne wzrosty zarówno vs. I kw. 2012 r. (+255 tys. ton sprzedanych produktów), jak i vs. 2Q11 (+207,5 tys. ton)" - czytamy także w komentarzu.

W I-II kw. 2012 roku Grupa Lotos miała 68,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 906,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 16216,45 mln zł wobec 13296,61 mln zł.