Produkcja przemysłowa spadła w sierpniu 2012 r. o 0,8% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 0,5% wobec wzrostu o 5,2% w lipcu, podał Główny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Konsensus oczekiwań rynkowych wynosił (według różnych źródeł) 1,1-1,9% wzrostu w ujęciu rocznym. "Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,9% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% niższym w porównaniu z lipcem br." - czytamy w komunikacie.

Produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w tym okresie o 5,0% w ujęciu rocznym i wzrosła o 5,7% m/m. W lipcu spadek wyniósł 8,8% r/r.

Wzrost produkcji w 19 działach, spadek - w 15

"W stosunku do sierpnia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,5%, maszyn i urządzeń – o 6,8%, papieru i wyrobów z papieru – o 5,6%, artykułów spożywczych – o 4,8%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 4,5%, wyrobów z metali – o 3,8%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku wystąpił w 15 działach, m.in. w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 12,3%, w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 9,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 8,3%, mebli – o 7,1%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz w produkcji metali – po 5,6%" - podał GUS.