Zgodnie z komunikatem, od początku roku zadłużenie wzrosło o 28 mld 56,3 mln zł, czyli o 3,6 proc. Zadłużenie krajowe wyniosło na koniec czerwca 538 mld 563 mln zł, co oznacza wzrost o 5 mld 330,5 mln zł (1 proc.) wobec maja br. Od początku roku zadłużenie krajowe wzrosło o 23 mld 660,9 mln zł, czyli o 4,5 proc.

Zadłużenie zagraniczne w czerwcu br. wyniosło 250 mld 833,3 mln zł, co oznacza spadek wobec maja o 5 mld 296,2 mln zł, czyli o 2,1 proc. Od początku roku zadłużenie zagraniczne wzrosło o 4 mld 395,4 mln zł, czyli o 1,8 proc.

W komunikacie wskazano, że udział długu zagranicznego w długu ogółem, po wzroście z 27,8 proc. na koniec 2010 r., do 32 proc. na koniec 2011 r., a w czerwcu 2012 r. spadł do 31,4 proc. Większość zadłużenia zagranicznego (67,4 proc.) stanowi zadłużenie nominowane w euro.

MF poinformowało, że inwestorzy zagraniczni posiadali na koniec czerwca 52 proc. długu Skarbu Państwa. Udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym wzrósł z 13,3 proc. na koniec 2008 r., do 31,2 proc. na koniec czerwca br.

Według danych z MF największą grupą wierzycieli (ok. 48 proc. udziału w długu krajowym Skarbu Państwa) jest krajowy sektor pozabankowy - przede wszystkim pozabankowe instytucje finansowe.

Zgodnie z komunikatem zapadalność zadłużenia Skarbu Państwa (dług krajowy i zagraniczny), według stanu na koniec czerwca, wynosiła w tym roku 62,8 mld zł, a w 2013 roku - 106,2 mld zł.

Z kolei zapadalność zadłużenia krajowego w tym roku, według stanu na 30 czerwca, wynosiła 56 mld 253 mln zł, a w 2013 roku wyniesie 90 mld 198 mln zł. Zapadalność długu zagranicznego w 2012 roku, według stanu na koniec czerwca 2012 roku, wynosiła 1 mld 535 mln euro, a w 2013 r. wyniesie 3 mld 761 mln euro./