Produkcja przemysłowa spadła w lipcu 2012 r. o 2,3% wobec poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosła o 5,2% wobec wzrostu o 1,2% w czerwcu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Konsensus oczekiwań rynkowych wynosił 3,8% wzrostu w ujęciu rocznym. "Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,4% wyższym w porównaniu z czerwcem br." - czytamy w komunikacie.

Produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w tym okresie o 7,1% m/m i o 8,8% w ujęciu rocznym. W czerwcu spadek wyniósł 5,1% r/r. "W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 23 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji napojów – o 17,7%, urządzeń elektrycznych – o 11,5%, artykułów spożywczych – o 10,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych, papieru i wyrobów z papieru – po 8,5%, wyrobów z metali – o 8,0% oraz maszyn i urządzeń – o 6,9%" - podał GUS.

Reklama

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lipcem ub. roku wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 7,9%, mebli – o 5,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 4,7%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 3,8% oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 1,1%.