"Dokładne wielkości zasobów geologicznych i wydobywalnych, jak również poziom przyszłej produkcji będą możliwe do ustalenia po przeprowadzeniu testów produkcyjnych, które potrwają kilka tygodni" - głosi komunikat spółki. Według PGNiG, analiza testów potrwa do końca roku. "Złoże gazu ziemnego Komorze odkryto na początku sierpnia. Jest ono zlokalizowane w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Pyzdry.

Złoże zalega na głębokości około 3500 m w utworach piaszczystych czerwonego spągowca" - podano także w komunikacie. W sąsiedztwie złoża Komorze w 2011 roku odkryto złoże Lisewo. PGNiG podało, że gaz ziemny z obu tych złóż zostanie zagospodarowany w 2013 roku. Powstanie tam kopalnia, na terenie której będzie realizowany proces obróbki gazu do parametrów handlowych i przygotowania go do przesyłu.

Udziałowcami inwestycji są PGNiG SA w Warszawie (51%) oraz FX Energy Poland Sp. z o.o. (49%). Prace eksploatacyjne na złożu prowadzi Oddział PGNiG w Zielonej Górze.

Rząd stawia na zwiększenie wydobycia gazu w Polsce

Obecny na uroczystości rozpoczęcia prac minister skarbu Mikołaj Budzanowski podkreślił, że dla rządu kluczowy jest rozwój infrastruktury gazowej w Polsce, ale jeszcze ważniejsze jest zwiększenie poziomu wydobycia w naszym kraju.

"Od wielu lat otrzymywaliśmy informacje, że możemy wydobywać rocznie 4 mld metrów sześciennych gazu, bo się więcej nie da. Nie wierzymy w coś takiego i uważamy, że możemy znacznie więcej tego surowca wydobywać w Polsce" - powiedział Budzanowski.

Dodał, że Komorze jest przykładem dobrej współpracy polskiej spółki Skarbu Państwa z firmą amerykańską. "To partnerstwo opłacało się i przynosi korzyści. Podobne modele powinny istnieć przy poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych w Polsce pomiędzy firmami polskimi i zagranicznymi" - zaznaczył Budzanowski.