"W analizowanym okresie nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły 801 mln zł i były wyższe o 53% w porównaniu do pierwszego półrocza 2011 roku (525 mln zł). 76% z tych nakładów zostało zrealizowane w segmencie dystrybucji. W ciągu pierwszego półrocza 2012 roku Grupa zrealizowała więcej inwestycji niż w całym 2008 roku, który był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Grupy w obecnym kształcie" - głosi komunikat.

"Korzystne wyniki finansowe Grupy Energa są efektem systematycznej realizacji planów inwestycyjnych, wpływających na wzrost przychodu regulowanego z dystrybucji. Jest to również efekt konsekwentnych działań restrukturyzacyjnych, przyczyniających się do wzrostu efektywności gospodarowania" - powiedział wiceprezes spółki Roman Szyszko, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo pozytywny wpływ na wyniki Grupy miały wyniki segmentu obrotu, głównie dzięki korzystnemu kształtowaniu się cen na hurtowym rynku energii elektrycznej, podano także.