Spółka podała, że w poniedziałek przeprowadziła za pośrednictwem agentów emisji - Banku Pekao oraz BRE Bank proces zbierania ofert od inwestorów w związku z plasowaniem 7-letnich obligacji serii A, emitowanych w ramach ustanowionego programu w wysokości 4 mld zł.

"Emisja była kierowana do polskich inwestorów instytucjonalnych. Popyt na oferowane obligacje, który pojawił się ze strony inwestorów, przewyższał zakładany maksymalny poziom emisji. Struktura emisji w odniesieniu do bazy inwestorów przedstawiła się następująco: OFE 82 proc., Towarzystwa Ubezpieczeniowe 6 proc. oraz TFI 12 proc." - podała spółka.

Pod koniec września Energa zawarła z Pekao i BRE Bankiem umowę dotyczącą programu emisji obligacji krajowych o maksymalnej wartości 4 mld zł. Spółka podawała, że środki pozyskane w ramach planowanej emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę i modernizację sieci dystrybucyjnych.

Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategii do 2020 roku, grupa Energa zamierza inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, budowę elektrowni gazowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych Energa przeznaczy około 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje.

W 2013 roku planowany jest debiut Energi na warszawskiej giełdzie.