Ministerstwo Skarbu Państwa planuje w 2013 roku sprzedaż na GPW mniejszościowego pakietu akcji Energi, aby pozostawić sobie ewentualną możliwość sprzedaży spółki inwestorowi strategicznemu - poinformował wiceminister skarbu Paweł Tamborski.

"Planujemy w przyszłym roku przeprowadzenie oferty publicznej Energi, nie mamy jednak planu sprzedaży większościowego pakietu. Zakładamy sprzedaż pakietu na tyle małego, aby pozostawić sobie różne ścieżki, w tym ewentualnie sprzedaż spółki inwestorowi strategicznemu" - powiedział Tamborski we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji skarbu.

Skarb planuje sprzedaż wszystkich akcji Energii

"Przypominam, że w programie prywatyzacji przewidzieliśmy docelowo całkowite wyjście z Energi" - dodał.

Reklama

Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-proc. udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni kraju. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 24 TWh energii rocznie.

Zgodnie ze zaktualizowanymi założeniami strategii do 2020 roku grupa Energa zamierza inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, budowę elektrowni gazowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii. Na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych Energa przeznaczy około 12,5 mld zł, czyli połowę nakładów przewidzianych w tym okresie na inwestycje.