PKB Unii Europejskiej spadło w drugim kwartale tego roku o 0,2 proc. wobec pierwszego kwartału - podał we wtorek wstępne dane Eurostat. Tyle samo wyniósł spadek PKB w strefie euro. Eurostat nie dysponuje jeszcze danymi z Polski za drugi kwartał."Recesja nigdy nie jest dobrą wiadomością, ale dane te są zgodne z prognozami Komisji Europejskiej" - stwierdził rzecznik KE Ryan Heath. Przyznał jednak, że dane dotyczące np. Hiszpanii są gorsze niż spodziewała się KE. Zastrzegł jednocześnie, że wtorkowe dane Eurostatu to wstępne dane, a ostateczne będą opublikowane we wrześniu.

Według wstępnych danych Eurostatu PKB pogrążonej w recesji i kryzysie bankowym Hiszpanii spadnie w drugim kwartale br. względem pierwszego kwartału o 0,4 proc.

Mniejszy niż w pierwszym kwartale wzrost odnotowały Niemcy (0,3 proc. względem 0,5 proc.). Wzrost PKB Francji, tak samo jak w pierwszych trzech miesiącach roku, wyniósł 0 proc.

Spadek PKB o 0,6 proc. odczuła w drugim kwartale Belgia, podczas gdy jeszcze w pierwszym kwartale jej PKB wzrosło o 0,2 proc. Pogorszyła się też sytuacja Finlandii w drugich trzech miesiącach roku jej PKB spadło aż o 1 proc. względem wzrostu o 0,8 proc. w pierwszym kwartale.

Pogłębia się również recesja w objętych programem pomocowym UE i MFW Portugalii: z minus 0,1 proc. w pierwszym kwartale do minus 1,2 proc. w drugim. To samo dotyczy Wielkiej Brytanii, spadek jej PKB w pierwszym kwartale wyniósł 0,3 proc., a w drugim - 0,7 proc.

Z recesji wychodzi natomiast Rumunia, jej PKB w drugim kwartale wzrosło o 0,5 proc., podczas gdy w pierwszym kwartale spadło o 0,1 proc. Choć nadal są "pod kreską", poprawę sytuacji odnotowały Węgry: ich PKB spadło w drugim kwartale o 0,2 proc, ale w pierwszym kwartale spadek ten wynosił aż 1 proc.

Biuro statystyczne UE przypomniało, że w pierwszym kwartale roku wzrost PKB w UE i strefie euro wynosił 0 proc.

W drugim kwartale tego roku w porównaniu z tym samym kwartałem roku ubiegłego, sezonowo wyrównany, PKB spadł w strefie euro o 0,4 proc. oraz o 0,2 proc. w UE.

PKB Stanów Zjednoczonych wzrosło o 0,4 proc. w drugim kwartale br. względem pierwszego kwartału br., a Japonii - o 0,3 pro