Spółka osiąga gorsze wyniki finansowe niż w latach ubiegłych pomimo tego, że jej media zajmują relatywnie dobrą pozycję rynkową.

W tej sytuacji - w opinii zarządu - zmniejszenie zatrudnienia oraz wprowadzenie ostrzejszych mechanizmów kontroli kosztów we wszystkich obszarach jest konieczne, aby zapewnić spółce możliwości rozwoju, stabilność i bezpieczeństwo finansowe, zarówno w okresie osłabienia rynku reklamowego, jak i w dłuższej perspektywie" - czytamy w komunikacie.

Spółka deklaruje, że zaoferuje pracownikom "szereg działań osłonowych i wspierających". 

Agora odnotowała w i półroczu straty

Narastająco w I poł. 2012 roku spółka miała 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 27,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 564,41 mln zł wobec 615,11 mln zł. W zeszłym tygodniu spółka obniżyła swoje prognozy dla rynku reklamy.