Branża paliwowa przekonuje, że ceny LPG na stacjach mogą spaść nawet o 10 groszy na litrze. Stanie się tak, jeśli prowadzący auta będą mogli samodzielnie je tankować.
Obecnie tylko pracownik stacji, który przeszedł odpowiednie szkolenie potwierdzone egzaminem przeprowadzonym przez transportowy dozór techniczny, może tankować autogaz. Rząd pod wpływem branży paliwowej, która szuka oszczędności, zamierza to zmienić i pozwolić na tankowanie także kierowcom.

Stacje paliw na pewno zaoszczędzą

Choć certyfikat uzyskuje się bezterminowo, duża rotacja pracowników na stacjach i konieczność uzyskiwania uprawnień przez nowe osoby generują wysokie koszty. Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) redukcja tych wydatków pozwoliłaby na oszczędności, które mogłyby przełożyć się na obniżki cen LPG rzędu 5 – 10 groszy na litrze.
– Każda z 5700 stacji musi przeznaczyć kilkaset złotych na szkolenie pracownika. Zwykle trzeba przeszkolić kilka osób, by zapewnić obsługę na każdej z trzech zmian. Do tego dochodzą koszty dojazdu i pobytu na szkoleniu czy egzaminu oraz wolne dni – mówi Marcin Szponder z POPiHN.
Zaznacza, że jeśli kierowcy nadal będą mieli prawo poprosić o pomoc przy tankowaniu, maksymalnie możemy się spodziewać pięciogroszowej obniżki.
Eksperci podkreślają, że te szacunki są pewnym uproszczeniem. Przestrzegają przed oczekiwaniami, że po wprowadzeniu zmian w przepisach ceny autogazu automatycznie spadną.
– To nie jest takie proste. Jest bowiem wiele czynników, które wpływają na okresowe zmian cen paliw – tłumaczy Marcin Szponder.

Kierowcy być może też nie stracą

Ministerstwo Gospodarki przyznaje, że projektowane zmiany są odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców branży paliwowej. Zdaje jednak sobie sprawę z tego, że żaden akt prawny nie zagwarantuje, że oszczędności koncernów znajdą odzwierciedlenie w cenach na stacjach.
„Bardzo liczymy, iż branża dotrzyma słowa i po zmianie przepisów ceny LPG na stacjach spadną. Ministerstwo Gospodarki będzie bardzo ściśle obserwować te zmiany” – informuje biuro prasowe resortu.
– Jesteśmy całym sercem za zmianami, ale pod warunkiem że kierowca będzie miał nadal wybór, czy chce samodzielnie zatankować, czy ma to zrobić za niego pracownik stacji – mówi Sylwia Popławska z Koalicji na rzecz Autogazu – Związek Pracodawców.
Dodaje, że nie należy demonizować kwestii związanych z bezpieczeństwem.
– Ale nie można przecież powiedzieć, że autogaz tankuje się tak samo jak tradycyjne paliwo. Nie bez przyczyny pracownicy stacji robią to w rękawicach i fartuchu – zaznacza nasza rozmówczyni.
Na razie nie wiadomo, w jaki sposób Ministerstwo Transportu zamierza rozwiązać kwestię bezpieczeństwa podczas samodzielnego tankowania gazu. Być może skończy się na opracowaniu czytelnych instrukcji obsługi, które zostałyby wywieszone na stacjach. Nie jest też jasne, w czyjej gestii miałoby leżeć na przykład zapewnienie rękawic czy innych elementów ochronnych.
– Ważne, by tego typu koszty ponosił beneficjent zmian. Nie powinni być nimi obciążani kierowcy – wskazuje Sywia Popławska.
Wyraża przy tym nadzieję, że chociaż część ewidentnych oszczędności, jakie staną się udziałem przedsiębiorców, skonsumują także tankujący paliwo.

Pracownicy stacji nie wiedzą, co o tym myśleć

Sami zainteresowani, czyli ci, którzy LPG tankują, do propozycji zmian podchodzą różnie. Część pracowników się cieszy, bo tankowanie gazu jest uciążliwe i długo trwa, więc tworzą się kolejki. Inni boją się, że zmiana przepisów nie oznacza, że będą mieli mniej pracy, ale że nie będą mieć jej w ogóle.
O tych zmianach mówiło się od lat. Wszystko jednak wskazuje na to, że teraz przekuje się to w realne propozycje nowelizacji odpowiednich przepisów. Resorty gospodarki i transportu rozpoczęły bowiem konsultacje nad zmianami dwóch rozporządzeń. Pierwsze to rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 r. nr 243, poz. 2063). Drugie to rozporządzenie ministra infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. z 2011 r. nr 156, poz. 932).
Kolejna tura konsultacji odbędzie się pod koniec tego tygodnia.

5,7 tys. stacji umożliwia obecnie tankowanie gazu

2,74 zł za litr kosztował wczoraj średnio LPG na stacjach

2,5 mln aut jest wyposażonych w instalację gazową