Gazociąg Gustorzyn-Odolanów otrzyma dofinansowanie w wysokości ok. 175 mln złotych, Szczecin-Lwówek 159 mln złotych. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Gazociąg Szczecin-Lwówek o długości ok. 188 km będzie przebiegał na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Realizowany jest w dwóch etapach: na odcinku od Tłoczni Goleniów do Gorzowa Wielkopolskiego (118 km) oraz z Gorzowa Wielkopolskiego do Lwówka (70 km). Rozbudowa sieci przesyłowej w północno-zachodniej Polsce jest jednym z priorytetów inwestycji w gazociągi systemowe realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A., ze względu na powstający w Świnoujściu terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG). Gaz-System uzyskał wszystkie niezbędne decyzje administracyjne na rozpoczęcie robót budowlanych. Wybrano wykonawcę gazociągu oraz podpisano umowę o nadzór inwestorski. Szacunkowa wartość inwestycji to 647 mln zł. Budowa ma zakończyć się w lutym 2014 roku.

Gazociąg Gustorzyn-Odolanów będzie miał 168 km długości (na obszarze województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego). Zostanie połączony z Kawernowym Podziemnym Magazynem Gazu Mogilno oraz z Podziemnym Magazynem Gazu Wierzchowice, który jest magazynem sezonowym. Realizacja projektu pozwoli także zwiększyć możliwości przesyłu gazu w obu kierunkach zależnie od potrzeb systemu, z równoczesnym odbiorem zarówno z KPMG Mogilno, jak i PMG Wierzchowice. Gaz-System uzyskał wszystkie niezbędne decyzje administracyjne na rozpoczęcie robót budowlanych. Obecnie inwestycja znajduje się w pierwszej fazie robót budowlanych, po przeprowadzeniu wszystkich przetargów wykonawczych oraz dostaw materiałów. Jej szacunkowa wartość to 638 mln zł. Zakończenie budowy i przekazanie do eksploatacji przewidziane jest w połowie 2014 roku.

W lipcu 2012 roku Komisja Europejska potwierdziła także dofinansowanie w wysokości 226,9 mln złotych dla projektu budowy gazociągu Szczecin-Gdańsk.

Gaz-System jest strategiczną spółką Skarbu Państwa, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie całej Polski. Firma zarządza aktywami o wartości około 5 miliardów złotych. Na majątek ten składają się elementy systemu przesyłowego, w tym ponad 9,7 tysiąca kilometrów gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów i 970 punktów wyjścia. Firma zatrudnia ponad 2 tys. osób. Gaz-System jest też właścicielem spółki Polskie LNG powołanej do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.