Umowa na A4 została już zerwana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystosowała ultimatum do wykonawców na czterech innych odcinkach.

Konsorcjum Hydrobudowy, PBG, Aprivii i SIAC nie wywiązało się z umowy, a na dodatek chciało zwiększenia wartości kontraktu o 200 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała to za powód do zerwania wartego 1,75 mld zł kontraktu na budowę 35 km trasy A4, która miała być gotowa w sierpniu, a jest zrealizowana tylko w połowie.

Teraz szybka inwentaryzacja i rozpocznie się procedura wyboru nowego wykonawcy. Wczoraj nie było decyzji, czy będzie to nowy przetarg, czy zamówienie z wolnej ręki. Przetarg oznacza półroczną przerwę w pracach, dlatego GDDKiA mówi o oddaniu drogi do użytku pod koniec 2013 r.