"20 lipca 2012 r. została podpisana umowa z GDDKiA Oddział w Białymstoku na budowę obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 175 + 202 do km 181 + 691,04 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"- podano w komunikacie.

Termin zakończenia robót został określony na 15 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Wartość kontraktu: 99 815 943,09 zł netto, podano także. Budimex miał 37,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 46,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1083,35 mln zł wobec 797,82 mln zł rok wcześniej.